star Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Pagini: [1]   In jos
Autor Subiect: CULTURĂ şi CIVILIZAŢIE  (Citit de 4542 ori)
Mariana Dudasu
Vizitator


Adresa de email
« : Iunie 07, 2012, 12:43:01 »

Pentru o justă situare în Creaţie, omul are nevoie să conştientizeze legătura sau raportul dintre CULTURĂ şiCIVILIZAŢIE; de asemenea, este necesar să
-
şi pună întrebări privitoare la existenţa unei ordini
-armonii ce se
stabileşte între cultură şi civilizaţie.
 
După cum am afirmat în prelegerile anterioare, CULTURA şi CIVILIZAŢIA sunt două «STĂRI de AGREGARE»ale unei UNICE REALITĂŢI UMANE, considerată în DINAMICA Creator
-Om-
Creaţie; este ca şi APA ce poate
avea starea de agregare GAZOAS
Ă şi LICHIDĂ sau SOLIDĂ, nefiind altceva decât APĂ în toate cazurile. Ceeace DIFERĂ este «FORMA» de AGREGARE, MODUL SPECIFIC de MANIFESTARE.
 
Prin analogie, CULTURA este ABURUL specific stării GAZOASE, anunţând un RAFINAMENT CRESCUT alTRĂIRILOR, la fel cum şi în cazul APEI în stare de VAPORI moleculele sunt într
-
o stare accentuat RAREFIATĂ.
 
CIVILIZAŢIA, pe de altă parte, este prin analogie STAREA LICHIDĂ, caracterizată de FLUIDITATE şi deMIŞCAREA pe «ORIZONTALĂ» ce PREDOMINĂ în acest caz; CIVILIZAŢIA are rolul de a «HRĂNI» CULTURA în
sensul oferirii suportului TEHNOLOGIC-MATERIAL specific pentru CONCRETIZAREA VALORILOR CULTURALE
ca tot atâtea BUNURI CULTURALE exprimate OBIECTIV, BUNURI ce pot fi «ÎMPĂRTĂŞITE» şi celorlalţi semeni
spre BUCURIA INIMII ca
«ÎNFLORIRE CULTURALĂ» a fiinţei lor prin ACTUL «SAVURĂRII» respectivului BUNCULTURAL în ARMONIE cu SCOPUL INIŢIAL, cu VOINŢA CREATOARE care stă la BAZA acestui BUN
CULTURAL.
CIVILIZAŢIA este o «CULTURĂ în FAŞĂ», o CULTURĂ în stadiul de GERMINAŢIE predomi
nant pe ORIZONTALA
MATERIALĂ a NATURII spre a PRINDE RĂDĂCINI care să asigure ulterior «SEVA» VIEŢII CULTURALE.CIVILIZAŢIA este doar întru această MENIRE BINEFĂCĂTOARE, altfel se întoarce împotriva omenirii ce oridică mai presus de locul cuvenit. CIVILIZAŢIA este «copilul» care este pe cale să «crească» spre a ajungeMATURUL plin de înţelepciune ce întruchipează CULTURA propriu
-
zisă. Dacă copilul este prost crescut,riscăm să ajungă «răufăcător»; la fel este şi cu civilizaţia care, odată scăpată de sub co
ntrolul SPIRITULUI, al
SUFLETULUI TREAZ, devine DISTRUGĂTOARE pentru chiar făuritorii nechibzuiţi ai ei.
 
Acest PROCES de MATURIZARE, de trecere de la stadiul de CULTURĂ «incipientă» la stadiul de CULTURĂ«MATURĂ» este caracterizat de o DIMENSIUNE VERTICALĂ, care «STRĂPUNGE» ORIZONTALA MATERIALĂ aNATURII graţie inteligenţei şi spiritului uman întreprinzător animat de BUNĂ VOINŢĂ în ceea ce priveştetransfigurarea nuanţată a NATURII prin ACTE de CONCRETIZARE şi de SUBLIMARE CULTURALĂ.
 
CONCRETIZAREA CULTURALĂ
 
este procesul prin care o VALOARE CULTURALĂ dată, primită de exemplu caINTUIŢIE PROFUNDĂ personală, se «MATERIALIZEAZĂ» treptat, uzând mai mult sau mai puţin de MATERIANATURII şi de alte concretizări culturale anterioare ce se înscriu predominant în sfe
ra CULTURII propriu-zise
sau a CIVILIZAŢIEI.Prin CONCRETIZAREA CULTURALĂ ceea ce este «SUBIECTIV
-
 ÎNFĂŞURAT» devine treptat «OBIECTIV
-
DESFĂŞURAT» spre a putea fi COMUNICAT şi celorlalţi semeni, având, de asemenea, un POTENŢIAL
TRANSFIGURATOR asupra NATURII.
Graţie acestor procese de CONCRETIZARE CULTURALĂ este posibilă creşterea nivelului de cultură şicivilizaţie, la baza lor fiind de multe ori «STRĂFULGERĂRI CREATOARE» de ÎNŢELEPCIUNE, «PICĂTURI dinROUA IUBIRII Omului» ce se revarsă mai mult sau mai puţin generos către ceilalţi semeni în formafeluritelor opere de ARTĂ sau, eventual, sub forma feluritelor INVENŢII ce au la bază şi anumite
DESCOPERIRI.Tocmai aceste procese de CONDENSARE-
CONCRETIZARE CULTURALĂ permit şi avansul tehnologic alCIVILIZAŢIEI care, la rândul ei, este necesar să susţină PROCESELE de SUBLIMARE TRANSFIGURATOARE, princare este POSIBIL ca BUNURILE CULTURALE OBIECTIVATE prin ACTELE CULTURALE de CONCRETIZARE săpoată fi SAVURATE în CONDIŢII PROPICE spre BUCURIA INIMII şi spre RE
-
CREAŢ
IA omului.
Un om cu o inimă sensibilă la frumos dă naştere unei opere de artă, acesta fiind un ACT RE
-CREATOR de
CONDENSARE CULTURALĂ; alţi semeni ai săi, sensibili şi ei la frumos, PRIMESC MESAJUL OPEREI spre RE
-CREAREA lor.
Odată ce ai SAVURAT OPERA de ARTĂ nu mai eşti acelaşi om, ci eşti
«MAI MULT»,
 ÎMBOGĂŢIT
-ÎMPLINIT
. Or, tocmai această ÎMBOGĂŢIRE SUFLETEASCĂ, SPIRITUALĂ, este ceea ce NUMIM«SUBLIMARE CULTURALĂ» care, şi ea, este RE
-CREATOARE.
Acestea fiind spuse, în genere, CONDENSAREA şi SUBLIMAREA CULTURALĂ sunt INSEPARABILE şi, totodată,INDISPENSABILE Vieţii Omului ca făptură aflată la RĂSCRUCEA dintre Creator şi Creaţie, la RĂSCRUCEAdintre SPIRIT şi NATURĂ.
 
A vedea cultura şi civilizaţia într
-
o relaţie de opoziţie este ca şi cum am privi la capetele unui băţ şi n
-am mai
vedea «BĂŢUL în SINE»; în fapt, cultura şi civilizaţia sunt o UNICĂ REALITATE NUANŢATĂ, CIVILIZAŢIApredominând pe nivelul MATERIAL al NATURII şi CULTURA predominând pe VERTICALA SPIRITUALĂ ce areMENIREA de a ÎNTRETĂIA ORIZONTUL MATERIAL spre ÎMPLINIREA FIINŢEI UMANE SUFLET şi CORP într
-ununic «TRUP».
Este importantă menţionarea acestui IDEAL CULTURAL UMAN, TRUPUL de TAINĂ al «ANTROPO
-
COSMOSULUI» care, la începuturi, a fost «sfâşiat» din varii motive mitice, omul ulterior căutând R
EFACEREA
UNITĂŢII ORIGINARE a ANTROPO
-COSMOSULUI prin felurite ACTE CULTURALE de RE-
CONSTRUCŢIE
. Aceste
MITURI au fost susţinute RITUALIC de RITURI SPECIFICE de RE
-
CONSTRUCŢIE care vizează, totodată,«TRECEREA» de la CONDIŢIA «SFÂŞIERII» la RE
-UNIFICAREA Creatoare ca ÎMPLINIRE a Omului.
CULTURA fără CIVILIZAŢIE este un non
-
sens; totdeauna avem un minim de civilizaţie chiar şi atunci cândtehnologia este lăsată la o parte în favoarea SPIRITULUI. Atunci, această civilizaţie transpare din chiar
GESTURILE omulu
i care a făcut această alegere cu predominanţă ASCETICĂ.
 
Pe de altă parte, CIVILIZAŢIA fără CULTURĂ devine profund distrugătoare pentru aceia care o promoveazăpână la refuz; amintim aici supermarket
-
urile care se «înmulţesc» văzând cu ochii, dotate cu tot
felul de
produse ce provoacă nenumărate semne de întrebare în ceea ce priveşte alegerea lor, năucind efectiv 
3
potenţialii cumpărători neantrenaţi în «shopping». Sunt multe alte exemple asupra cărora invităm lareflecţie, CIVILIZAŢIA exacerbată în detriment
ul culturii generând CONTRA-
CULTURĂ: un capăt al băţului se«întoarce» către celălalt cu RISCUL ca BĂŢUL să se «RUPĂ».
 
Or, această «RUPTURĂ» se reflectă în viaţa oamenilor ca ÎNSTRĂINAREA de SINE şi de ceilalţi SEMENI, în
ciuda MIJLOACELOR de COMUNICARE în
MASĂ foarte AVANSATE ca TEHNICĂ şi PERFORMANŢĂ.
 
 În acest caz foarte delicat al exacerbării civilizaţiei în detrimentul culturii, se PIERDE din VEDERE CALITATEA în favoarea CANTITĂŢII care, fără calitate, devine «TOXICĂ» pentru viaţa omului.
 Apar, în acest
e condiţii reziduuri CONTRA
-
CULTURALE datorită «metabolismului» deficient în prelucrarea
materialului NATURII
. Iată cum, CIVILIZAŢIA adusă în «faţa» CULTURII poate conduce la DEGRADAREA fiinţei
umane, la auto-
distrugere, la CRIZĂ şi COLAPS, fenomene ce este de dorit să fie EVITATE.
 
Omul modern este foarte «stresat» şi LIPSIT de ODIHNĂ pentru că el nu mai VALORIZEAZĂ TIMPUL dinpunct de vedere CULTURAL pe cât ar fi necesar, ci îl valorizează pe ORIZONTALA vieţii materiale, preţuindu
-l în «BANI».
BANII şi civilizaţia sunt într-o strânsă legătură şi dacă acest «SÂNGE SOCIO
-CULTURAL», care este exprimat
prin BANI, nu mai AJUNGE şi LA INIMA OMULUI, nu mai SLUJEŞTE «URCĂRII» către SĂLAŞURILE SPIRITULUI,apare «îmbolnăvirea» SOCIOCULTURALĂ, într-o SOCIETATE «DEVITALIZATĂ» SPIRITUAL, în careeventualele invenţii sunt puse în slujba subjugării maselor de oameni şi a îndobitocirii lor, pe motive degenul creşterii alarmante a populaţiei pe glob; în acest caz, selecţia «naturală» face loc şi unei selecţii
«socio-culturale» şi spirituale spre o RE-CONFIGURARE a PLANETEI PĂMÂNT.
Memorat
Alecs
Newbie
*

Karma: 0
Deconectat Deconectat

Mesaje: 17


Vezi Profilul Adresa de email
« Răspunde #1 : Iulie 29, 2013, 12:32:00 »

Banca Angliei va emite, în anul 2016, o nouă variantă a bancnotei de cinci lire. Portretul aflat pe reversul actualei bancnote va fi înlocuit cu cel a fostului Prim ministru Winston Churchill, decizie criticată pentru “discriminare sexuală”.

Toate bancnotele britanice au pe avers portretul reginei Elisabeta a II-a, iar pe revers diferite personalităţi britanice cu contribuţii remarcabile. Pe reversul actualei bancnote de cinci lire se găseşte portretul reformistei şi filantropistei britanice din secolul XIX, Elisabetta Fry, aceasta fiind singura personalitate feminină al cărei portret apare pe o bancnotă britanică.

Organizaţia feministă Britanică The Women’s Room intenţionează să depună o plângere împotriva Băncii Angliei pentru încălcarea Legii privind Egalitatea (Equality Act) din anul 2010.

Potrivit feministelor, conducerea băncii încalcă legea, care interzice discriminarea pe bază de sex. Feministele sunt nemulţumite de decizia băncii de a înlocui portretul activistei sociale Elizabeth Fry, de pe bancnotele de cinci lire sterline, cu cel al fostului premier al ţării, Winston Churchill.
Memorat
Catinca
Newbie
*

Karma: 0
Deconectat Deconectat

Mesaje: 19


Vezi Profilul Adresa de email
« Răspunde #2 : Iulie 29, 2013, 12:33:35 »

Se intampla si la ei. Sa vedem acum, ce masuri o sa adopte ei in situatia asta.
Memorat
TotiEgali
Administrator
Full Member
*****

Karma: 0
Deconectat Deconectat

Mesaje: 171


Vezi Profilul Adresa de email
« Răspunde #3 : Iulie 31, 2013, 03:19:46 »

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-erau-umilite-femeile-reclamele-anilor-60


Cum erau umilite femeile în reclamele anilor '60

 Nu cu mult timp în urmă, fraze precum „Ţine-o la locul ei!“ sau „Arată-i că este o lume a bărbaţilor!“ nu ar fi stârnit nici cea mai mică urmă de indignare sau revoltă. Aşa că nimeni nu a ridicat nici măcar o sprânceană atunci când companiile îşi promovau produsele ca fiind atât de simplu de folosit încât „până şi o femeie se descurcă“ sau extrem de uitle, „care fac orice, mai puţin să gătească – pentru asta există soţiile!“

Fie că mai recunosc sau nu, publicitarii anilor '60 au contribuit din plin la perpetuarea stereotipurilor legate de femei. Bărbaţilor încercau să le vândă produse care promiteau să pună femeile „la locul lor“, afirmând uneori clar şi simplu că „bărbaţii sunt mai buni decât femeile“, iar femeilor le vindeau produse care să le convingă barbaţii să rămână lângă ele.

Însă tot publicitarii au fost cei care, sesizând importanţa acestei categorii de consumatori, s-au repliat rapid. Până la urmă, David Ovilvy, "părintele publicităţii", a fost cel care a spus "Consumatorul nu este un idiot, este soţia ta".
Memorat
Catinca
Newbie
*

Karma: 0
Deconectat Deconectat

Mesaje: 19


Vezi Profilul Adresa de email
« Răspunde #4 : August 30, 2013, 11:43:07 »

Stiu un serial care surprinde exact treaba asta: Mad Men. Actiunea este din anii '60, in America. E foarte complex. Nu are numai discriminarea femeii (desi e principalul fir narativ), ci si a negrilor si alte probleme politice. E bine documentat.
Memorat
TotiEgali
Administrator
Full Member
*****

Karma: 0
Deconectat Deconectat

Mesaje: 171


Vezi Profilul Adresa de email
« Răspunde #5 : Octombrie 18, 2013, 12:17:22 »

http://metropotam.ro/La-zi/Postere-publicitare-impresionante-ce-arata-opiniile-populare-ale-lumii-despre-femei-redate-de-Google-art3210167723/


Un articol interesant.

Postere publicitare impresionante ce arata opiniile populare ale lumii despre femei, redate de Google.

Inegalitatea dintre sexe exista in multe parti din lume, iar faptul ca suntem in secolul 21 si traim intr-o societate (aparent) moderna nu schimba cu nimic asta - multor femei inca le sunt negate job-uri, salarii decente, o educatie decenta sau asigurare medicala.

Astfel, UN Women a facut echipa cu Christopher Hunt de la Ogilvy & Mather pentru a crea o serie de postere publicitare impresionante si care sa aiba un impact puternic asupra societatii, in ceea ce priveste atitudinea oamenilor asupra unor femei din lume.

Ad-urile arata adevaratele rezultate oferite de Google atunci cand cineva cauta fraze precum "women need to...", "women should...", "women cannot" si demonstreaza opiniile pline de ura pe care oameni de peste tot din lume le au despre femei.

Expresiile "women shouldn’t suffer from discrimination anymore" si "women cannot accept the way things are" apar scrise cu litere mici, albe, si arata cum aceste optiuni sunt ignorate.

Memorat
Pagini: [1]   In sus
 
Schimbă forumul:  

cron